duminică, 13 aprilie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 7116 ha
Intravilan: 455 ha
Extravilan: 6661 ha
Populatie: 4500
Gospodarii: 1200
Nr. locuinte: 1200
Nr. gradinite: 1
Nr. scoli: 1
Asezarea geografica:
Comuna Cristian este situată în lunca Cibinului, la 10 km vest de Municipiul Sibiu, pe DN 1 Sibiu-Sebeş, în depresiunea Sibiului, fiind traversată de unul din afluenţii Oltului - Cibiunul
Coordonate: 45°47'55'' nord, 25°1'53''est.
Vecini: la nord - comuna Şura Mică, satul Rusciori, la sud - comuna Poplaca şi comuna Gura-Râului, la est - municipiul Sibiu, la vest - oraşul Sălişte, satul Săcel şi satul Mag
Activitati specifice zonei:
Industrie
Comerţ
Agricultură
Activitati economice principale:
Comerţ cu amănuntul
Prelucrarea cărnii
Panificaţie
Tâmplărie PVC
Transport marfă şi persoane
Staţie betoane
Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
Construcţii
Marochinărie
Gatere
Croitorie
Coafor - frizerie
Depozit medicamente
Institutul de Cercetare şi Dezvoltare pentru Montanologie
Ferme cu activitate agricolă
Creşterea animalelor
Staţii livrare carburanţi
Service-uri auto
Bibliotecă comunală
Dispensar uman
Dispensar veterinar
Cabinet stomatologic
Farmacie
Post poliţie
Oficiu poştal
Staţie CFR
Obiective turistice:
Biserica Ortodoxă cu hramul "Buna Vestire" - declarată monument istoric (parohia 1)
Biserica Ortodoxă cu hramul "Sfântul Ioan Botezătorul" (parohia 2)
Biserica Evanghelică "Sfântul Servatius" - monument istoric
Biserica Creştină Baptistă "Harul"
Biserica Adventistă de ziua a şaptea
Muzeul sătesc - clădirea destinată casei - muzeu, inaugurată ca atare în anul 1969, datează din secolul al XVII-lea, fiind una dintre cele mai vechi construcţii în stil francofon din Cristian
Evenimente locale:
Ceata de Căluşari
Vecinătăţile - obicei păstrat de la comunitatea de saşi
Târguri de animale: prima duminică din luna mai şi ultima duminică din luna septembrie
Prinsul verilor(Sântoader) prima sâmbătă din postul Paştilor
24 februarie - dragobetele
25 martie - Buna Vestire - hramul Bisericii Ortodoxe Prohia I
Stropirea fetelor(obicei săsesc) în prima zi de Paşti
Ispasul - la 40 de zile de la Paşti şi tot atunci are loc comemorarea eroilor - Ziua eroilor
Armindenii mesteceni - în sâmbăta Rusalilor
A 2 zi de Rusalii Sfinţirea holdelor
24 iunie - Sânzâienele
În prima parte a lunii august, din doi în doi ani are loc întâlnirea saşilori plecaţi în Germania
14 septembrie - ziua Crucii 14 sepembrie - sunt sfinţite boabele de grâu ce urmează a fi însămânţate pentru a da roade bogate
Sărbătoare culesul viilor
13 noiembrie - hramul Bisericii Ortodoxe parorhia II Sfântul Ioan Gură de Aur
14 noiembrie -lăsatul secului Crăciunului
30 noiembrie Cupa 1 decembrie - concursul de tenis de masă
6 decembrie - se aleg conducătorii cetei junilor: judele,pristavul, pârgarul, crâşmarul bătrân şi crâşmarul tânăr
24 decembrie - colindatul copiilor, tinerilor, familiştilor
25 decembrie - chematul fetelor la joc de către şefii cetei junilor, irozii - teatrul popular - participă elevii din ciclul primar
26 decembrie - hora fetelor - ridicatul fetelor
27 decembrie - călăuşerii joacă la primărie, preot şi gospodării, care îi invită
28 decembrie - întâlnirea junilor la Sălişte
31 decembrie - pluguşorul şi revelionul
1 ianuarie - sorcova
6 ianuarie - ieşirea la apă botezul Domnului - ceata junilor pregăteşte cele necesare - seara la joc ridicatul Ionilor
Facilitati oferite investitorilor:
Utilităţi:
Reţea de gaze naturale
Reţea apă-canal
Reţea energie electrică
Reţea de telefonie fixă
Reţea de cablu TV
Internet
Străzile din localitate au covor asfaltic în proporţie de 80%
Acces DN1
Staţie CFR
La 12 km de Sibiu
Aeroport la 7 km
Proiecte de investitii:
SITUAŢIA PROIECTELOR DE INVESTIŢII PENTRU ANUL 2014
Extindere reţea alimentare cu apă - cartier La Sere
Modernizarea reţelei de străzi în comuna Cristian: străzile VI, VII, IX, XIV, XXIII, XXIV
Asfaltare străzi – str. II, XIII parţial XXI, XXII şi XXV
Reabilitare strada III, proiect măsura 322
Reabilitare drumuri forestiere, proiect măsura 125
Extindere reţea electrică str. VI
Reabilitare trotuare str. IV şi X
Canalizare pluvială str. II
Amenajare parc strada V
Amenajare piaţă agroalimentară
Patrimoniu şi civilizaţia apei în comuna Cristian – proiect măsura 313